În perioada 05– 06.11.2015 a fost organizată în cadrul proiectului „Conservarea populaţiei de urs brun (Ursus arctos) din România” LIFE 13 NAT/ RO / 001154 (LIFE FOR BEAR) prima întâlnire a Grupului de experți pentru ANALIZA PLANULUI DE ACȚIUNE PENTRU  CONSERVAREA POPULAȚIE DE URS BRUN DIN ROMANIA.

Întâlnirea s-a desfășurat în contextul activității C1 a proiectului, respectiv “Revizuirea planului de acțiune pentru conservarea populației de urs brun din România”, activitate care își propune elaborarea unui plan de acțiune revizuit, analizând rezultatele și asigurând transferul de bune practici ale proiectelor la nivel național și regional cu referire la populația de urs brun din România, precum şi asigurând o intensă consultare cu factorii implicați, inclusiv factorii de decizie, de la nivel național, regional și local. În acest context, Grupul de lucru stabilit în cadrul acestei activități, care au participat la această întâlnire este format din experți în domeniul faunei sălbatice și experți din domeniul conservării la nivel național, administratori ai fondului forestier, gestionari ai fondurilor de vânătoare, atât din aria proiectului cât şi gestionari reprezentativi la nivel național (RNP ROMSILVA, AGVPS), reprezentanți ai autorităților publice centrale şi locale pentru protecția mediului şi vânătoare, reprezentanți ai autorităților publice centrale şi teritoriale cu atribuții de control în domeniul protecției mediului (Garda Naționala de Mediu) şi vânătoare (Garda Forestieră), reprezentanți ai administrațiilor locale, administratori de arii naturale protejate (Parcul National Piatra Craiului şi Parcurile Naturale Apuseni şi Bucegi), Organizații Non-guvernamentale reprezentative şi cu activitate în domeniul conservării faunei sălbatice. Au fost astfel prezenți 24 de participanți desemnați oficial de către organizațiile/instituțiile mai sus menționate și 8 invitați din cadrul din cadrul instituțiilor partenere în proiect.

În cadrul întâlnirii au fost atinse următoarele chestiuni:

  • Evaluarea dificultăților identificate în conservarea şi managementul ursului  brun la nivel național;
  • Discuții privind practicile de management existente în cazul ursului şi impactul acestora asupra eforturilor de conservare;
  • Identificarea principalelor presiuni și amenințări asupra speciei urs brun, în vederea stabilirii obiectivelor de conservare şi management a specie;
  • Stabilirea structurii planului de acțiune a speciei urs brun la nivel național;
  • Stabilirea modalității de funcționare a grupului de lucru pe parcursul derulării proiectului; paşi pentru derularea acţiunii.

 

A fost astfel menţionată necesitatea stabilirii obiectivului pe care planul de acţiune la nivel naţional doreşte să îl ia în considerare ca şi punct de plecare legat de populația speciei la nivel național (mărimea populației, distribuție), precum şi necesitatea de a fi realiști în stabilirea acestor obiective, având în vedere situația actuală – conform studiilor privind mărimea populației evaluate pentru urs în România, obligațiile asumate de România privind protecția speciei și necesitatea unor măsuri care să permită asigurarea unui management durabil al populaţiei de urs brun în România.

Au fost listate principalele dificultăți întâmpinate de factorii implicați prezenți la întâlnire, precum şi propunerile de soluționare a acestor dificultăți, concluzionând necesitatea unu plan de acțiune care să aibă în vedere factorul antropic şi necesitatea unei coexistențe între populația umană şi specia urs. De asemenea, a reieșit necesitatea de a exista o structură a Planului de acțiune plecând de la Acțiunile cheie pentru carnivorele mari la nivelul Europei realizat în 2015.

Presiunile și amenințările asupra speciei urs brun vor sta la baza stabilirii obiectivelor de conservare a speciei la nivel național, pe care se vor creiona viitoarele măsuri din Planul de acțiune.

Toate recomandările şi rezultatele discuțiilor vor fi integrate în primul draft al Planului de acțiune ce vor fi comunicate membrilor grupului de experți în vederea pregătirii următoarei întâlniri.

Show Buttons
Hide Buttons