Acțiuni

  • Acţiune pregătitoare:

A.1 Analiza socio-economică a grupurilor de interese

A.2 Analiza conflictelor om-urs la nivel naţional şi la nivel local în zona de conflict Braşov – Valea Prahovei

A.3 Analiza bonităţii (calităţii) habitatului ursului brun la nivel naţional prin prisma dezvoltării socio-economice din ultimul deceniu

  • Acţiuni concrete de conservare:

C.1 Revizuirea planului de acţiune pentru conservarea populaţiei de urs brun din România

C.2 Crearea şi funcţionarea unei echipe de specialişti (BEAR CONFLICT) acreditaţi pentru rezolvarea situaţiilor conflictuale dintre om şi urs

C.3 Capturarea, relocarea şi monitorizarea exemplarelor de urs problemă la nivelul întregii arii a proiectului

C.4 Îmbunătăţirea ofertei trofice favorabile hrănirii naturale a ursului în vecinătatea zonelor de conflict

C.5 Elaborarea unui set de măsuri cu aplicabilitate în amenajarea pădurii care să prevadă măsuri speciale de conducere a arboretelor favorabile ursului în zonele critice

C.6 Transferul de bune practici a unor sisteme demonstrative de protecţie a stânelor, livezilor, culturilor agricole şi fermelor apicole, în vederea reducerii conflictelor om – urs

C.7 Dezvoltarea unei bazei de date a proiectului în sistem GIS ataşată planului de management revizuit al populaţie de urs brun din România

C.8 Îmbunătăţirea managementului deşeurilor menajere în zonele de conflict om urs din aria Braşov – Valea Prahovei

  • Monitorizarea impactului acţiunii proiectului:

D.1 Monitorizarea impactului acţiunilor proiectului asupra stării de conservare a populaţiei de urs

D.2 Monitorizarea impactului socio-economic al acţiunilor proiectului

D.3 Monitoring ex-ante

  • Informare, conştientizare şi diseminiarea rezultatelor:

E.1 Promovarea proiectului, a obiectivelor și rezultatelor

E.2 Website și forum de discuții

E.3 Realizarea şi instalarea de panouri informative

E.4 Campanie de constientizare pentru promovarea acţiunilor de conservare a ursului brun şi a metodelor de reducere a conflictelor

E.5 Campanie de conştientizare pentru promovarea SCI-urilor şi a beneficiilor socio-economice

E.6 Elaborarea raportului final pentru publicul larg (Layman’s report)

  • Monitorizarea proiectului:

F.1 Managementul proiectului

F.2 Schimb de experienţă cu alte proiecte LIFE

F.3 Audit extern

Show Buttons
Hide Buttons