În cadrul proiectului LIFE13 NAT/RO/001154 – CONSERVAREA POPULAŢIEI DE URS BRUN ÎN ROMÂNIA (denumit în continuare LIFE FOR BEAR) s-a realizat “Planul de acțiune pentru conservarea populației de urs brun (Ursus arctos arctos) din România” (denumit în continuare plan de acțiune). Acest proiect este finanţat de către Comisia Europeană prin programul LIFE+ Natura 2000 şi este implementat de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură “Marin Drăcea” – Staţiunea Braşov, (fostul I.C.A.S.), în calitate de beneficiar coordonator, în parteneriat cu Ministerul Mediului, Fundația Carpați, Administraţia Parcului Natural Bucegi, Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt R.A., Ocolul Silvic al Oraşului Râşnov R.A. în calitate de beneficiari asociaţi. În conformitate cu prevederile O.U.G. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, art. 31, aliniatul (4), în scopul protecţiei şi conservării speciei urs brun, s-a elaborat planul de acţiune naţional pentru specia urs brun “Planul de acțiune pentru conservarea populației de urs brun (Ursus arctos arctos) din România”, document care conţine măsuri de acţiune şi conservare, în conformitate cu planurile de acţiune pentru specia urs brun, agreate la nivel internaţional/european. Planul de acțiune a trecut prin patru etape de consultare cu specialiști din institute/ instituții/ entități/ universități/ organizații non-guvernamentale, implicate în managementul, conservarea și cercetarea speciei urs brun. În urma etapelor de consultare a rezultat o variantă consolidată a planului de acțiune, unde au fost armonizate necesitățile speciei din punct de vedere ecologic, etologic, conservativ, economic și social.

Descarcă Planul de acţiune pentru conservarea populaţiei de urs brun din România

Show Buttons
Hide Buttons