Proiectul LIFE+

p

Conservarea populației de urs brun (Ursus arctos) din România

LIFE FOR BEAR – LIFE13 NAT/RO/001154 

Perioadă de implementare: oct 2014-oct 2019 (prelungit: dec2020) 

Acest proiect a debutat într-o manieră inovativă, aducând în plus, faţă de ceea ce se aplicase anterior, o viziune integratǎ a unui management complex al conflictelor urs-om, prin testarea unor metode noi, îmbunătăţirea celor aplicate anterior, respectiv optimizarea soluţiilor necesare pentru reducerea conflictelor. Rezultatele vor conduce la identificarea celor mai eficiente mijloace pentru reducerea impactului negativ al dezvoltării urbane asupra conservării populaţiei de urs și îmbunătăţirea educaţiei publicului larg privind protejarea acestei specii, având efect asupra tuturor habitatelor şi speciilor din zonă.

Show Buttons
Hide Buttons